Hướng dẫn đăng ký tài khoản bảo hiểm xã hội


Cấu hình đề nghị:
Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất, trình duyệt Google Chrome phiên bản mới nhất.

Bước 1: Trên giao diện trang chủ bhxh: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn, bạn bấm Đăng ký.

đăng ký bảo hiểm xã hội

Bước 2: Chọn loại đối tượng bấm Tiếp tục

đăng ký tài khoản bhxh

Bước 3: Nhập các thông tin bắt buộc; Chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình ký số.

đăng ký bhxh

Ghi chú: Dữ liệu đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc, người dùng phải nhập

Với người dùng sử dụng dịch vụ chữ ký số di động SIM PKI, cần khởi động phần mềm hỗ trợ VCSP trước khi thực hiện ký số (Hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm VCSP)

Bước 4:  Người sử dụng chọn đúng chứng thư số của mình thực hiện ký số bằng cách nhấn “OK” để hiển thị màn hình nhập mật khẩu chữ ký, nhập mã pin chữ ký số để hoàn thành thao tác ký số.

đăng ký tài khoản bhxh
đăng ký tài khoản bhxh

Bước 6: Truy câp email để kích hoạt, hệ thống gửi mã kích hoạt để người dùng kích hoạt

đăng ký bhxh

Bước 7: Sau khi kích hoạt vào email để nhận thông tin đăng nhập tên đăng nhập và mật khẩu

đăng ký bhxh