Báo giá chữ ký số NewTel-CA

chữ ký số cho tổ chức doanh nghiệp

Chữ ký số cho Tổ chức, doanh nghiệp

Chứng thư số dành cho Tổ chức, doanh nghiệp là loại chứng thư số đại diện cho Tổ chức, khi sử dụng trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương con dấu của Tổ chức

chữ ký số cá nhân

Chữ ký số cho cá nhân, cá nhân thuộc TCDN

Chứng thư số dành cho Cá nhân là loại chứng thư số được cấp cho những người dùng cá nhân. Khi sử dụng trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay của người đó.

hsm

Chữ ký số cho thiết bị HSM

HSM (Hardware Security Module) là thiết bị phần cứng dùng để bảo vệ và quản lý các cặp khóa điện tử nhằm tăng tốc độ cho việc xác thực và mã