Báo giá chữ ký số cá nhân

Bảng giá đăng ký mới

BẢNG GIÁ CHO CÁ NHÂN,  CÁ NHÂN THUỘC TCDN ĐĂNG KÝ MỚI

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng

1 năm

2 năm

3 năm

Giá dịch vụ

500.000

800.000

1.100.000

Token

300.000

300.000

300.000

Giá trước thuế

800.000

1.100.000

1.400.000

VAT

80.000

110.000

140.000

Tổng thanh toán

880.000

1.210.000

1.540.000

Bảng giá gia hạn

BẢNG GIÁ CHO CÁ NHÂN,  CÁ NHÂN THUỘC TCDN GIA HẠN

Đơn vị tính: Việt Nam đồng (VND)

Thời gian sử dụng1 năm2 năm3 năm
Giá dịch vụ500.000800.0001.100.000
Token000
Giá trước thuế500.000800.0001.100.000
VAT50.00080.000110.000
Tổng thanh toán550.000880.0001.210.000