Hỗ trợ

Bước 1: Truy cập vào trang http://www.ecosys.gov.vn , trên giao diện của trang nhấn vào mục Download  và tải mục phần mềm chữ kí số.

cài đặt moit card

Bước 2: Nhấn đúp chuột vào file MOIT-Card-Installer để bắt đầu cài đặt plugin MOIT Card.

cài đặt moit card

Bước 3: Nhấn nút Cài để bắt đầu cài đặt plugin MOIT Card.

cài đặt moit card
cài đặt moit card

Quá trình cài đặt plugin MOIT Card hoàn tất, bạn nhấn Kết thúc.

cài đặt moit card

Bước 3: Đăng nhập vào trang hệ thống quản lý & cấp chứng nhận xuất xứ điện tử máy tính ECOSYS http://ecosys.gov.vn. Nhấn nút Khai báo C/O và chọn ký và gửi duyệt thử. Nếu màn hình có xuất hiện một thông báo yêu cầu chọn chứng thư số là cài đặt thành công.

Bước 1: Kiểm tra cấu hình java đã add link: https://dangkiquamang.dkkd.gov.vn hay chưa. Nếu chưa cấu hình, bạn cần thực hiện cấu hình lại java. (Xem thêm hướng dẫn cài đặt java tại đây)

Bước 2: Đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Tại mục Quản lý thông tin cá nhân chọn Thay đổi thông tin.

Bước 4: Chọn Tải để tải lên chữ ký số công cộng.

Bước 5: Khi bảng điều khiển java hiện lên, bạn tích chọn “I accept…” và nhấn Run

Nhập mã pin token để tiến hành ký số.

Bước 6: Khi bảng điều khiển java hiện lên lần nữa, bạn tích chọn “I accept…” và nhấn Run.

Bước 7: Chọn chứng thư số thành công, nhấn Đóng.

Bước 8: Nhấn Thêm vào tài khoản để kết nối chứng thư vào tài khoản.

Bước 9: Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới. Chọn Lưu để kết thúc quá trình thêm chữ ký số vào tài khoản.