Hỗ trợ

Bước 1: Truy cập vào đường link : https:// gddt.baohiemxahoi.gov.vn

cài đặt plugin bhxh

Bước 2: Click  vào TÀI LIỆU & ỨNG DUNG -> Tải ứng dụng

cài đặt plugin bhxh

Bước 3: Cài đặt Extension ký số  ĐĂNG KÝ & KÊ KHAI

cài đặt plugin bhxh
cài đặt plugin bhxh
cài đặt plugin bhxh

Bước 4: Cài ứng dụng ký số

cài đặt plugin bhxh

Chọn 1 trong  2 bộ cài ký số để tải

cài đặt plugin bhxh

Tải bộ cài thành công và tiến hành cài đặt

cài đặt plugin bhxh
cài đặt plugin bhxh
cài đặt plugin bhxh
cài đặt plugin bhxh

Bước 5: Tắt trình duyệt và khởi động lại trình duyệt sau đó kê khai  trên cổng  BHXH

cài đặt plugin bhxh