Hỗ trợ

Bước 1: Cắm chữ ký số vào máy tính, sẽ có biểu tượng ổ đĩa NewTel-CA như hình

cài đặt chữ ký số NewTel-CA

Bước 2: Kích đúp chuột phải vào biểu tượng ổ NewTel-CA, hoặc kích chuột phải chọn “Install or run program from your media

cài đặt chữ ký số newtel-ca

Bước 3: Tiếp theo bấm Install để thực hiện quá trình cài đặt

cài đặt chữ ký số newtel-ca

Bước 4: Lựa chọn ngôn ngữ và bấm Cài đặt

cài đặt chữ ký số newtel-ca

Bước 5: Sau đó bấm Cài để tiếp tục quá trình cài đặt

cài dặt chữ ký số newtel-ca

Bước 6: Sau khi cài đặt xong thì chọn Kết thúc để kết thúc.

cài đặt chữ ký số newtel-ca

Màn hình hiển thị sau khi cài đặt xong chữ ký số NewTel-CA

cài đặt chữ ký số NewTel-CA

Video hướng dẫn:

Cắm usb Token vào máy tính bật NewTel-CA Token Manager

Chọn Cấu hình -> Thay đổi mã PIN

Bước 1: Nhập mã PIN cũ

Bước 2: Nhập mã PIN mới

Bước 3: Nhập xác nhận mã PIN mới

Bước 4: Bấm nút “Chấp nhận”, chương trình sẽ đổi mã PIN của Token.

Bước 1: Cắm Token vào máy tính mở NewTel-CA Token Manager chọn Chứng thư số tiến hành nhập mã PIN chọn Đăng nhập

kiểm tra thời hạn chữ ký số

Bước 2: Khi cửa sổ hiển thị tên của cá nhân/đơn vị thì bấm vào ô dấu +  trước “Tên đơn vị” rồi bấm Chứng thư số rồi bấm chọn nút  Xem  như hình dưới đây:

kiểm tra thời hạn chữ ký sô

Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ có thông tin thời hạn chứng thư số ở mục Valid from