Hỗ trợ

Để đảm bảo tính bảo mật cao nhất  cho khách hàng, đối tác sử dụng dịch vụ dịch vụ chứng thực chữ ký số NewTel-CA, NewTel-CA đề nghị yêu cầu hệ thống cho khách hàng đối tác sử dụng như sau:

 • Hệ điều hành Windows: Sử dụng phiên bản Win 10 mới nhất
 • Hệ điều hành Mac OS: Sử dụng phiên bản MacOS 10.14 trở lên
 • Thiết bị Android: Sử dụng phiên bản mới nhất được nhà cung cấp hỗ trợ
 • Thiết bị IOS: Sử dụng thiết bị Iphone 6S/6S Plus trở lên, cập nhật lên phiên bản IOS mới nhất
 • Các thiết bị khác: Sử dụng phiên bản mới nhất được nhà cung cấp hỗ trợ.

Việc tạm dừng CTS xảy ra khi NCC xét thấy CTS của khách hàng không đảm bảo đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động (lộ khóa bí mật,..) hoặc có yêu cầu tạm dừng CTS từ cơ quan chức năng (bộ TTTT, cơ quan công an, cơ quan tố tụng…), yêu cầu trực tiếp của khách hàng.

Bước 1: Khách hàng hoàn thiện Phiếu yêu cầu dịch vụ chứng thư số NewTel-CA (MB01) gửi về Nhà cung cấp hoặc gửi cho nhân viên bán hàng.

Bước 2: Nhà cung cấp xét duyệt hồ sơ và phê duyệt yêu cầu tạm dừng khi các thông tin trên yêu cầu và hồ sơ của khách hàng là chính xác và hợp lệ.

Để được tư vấn hỗ trợ Quý KH vui lòng liên hệ tổng đài 1900.2665 nhánh 2 để được tư vấn, hỗ trợ

Để đăng ký cấp mới, gia hạn chữ ký số NewTel-CA, Quý khách hàng vui lòng hoàn thiện các bước sau đây:

Bước 1: Liên hệ với các Đại lý bán hàng hoặc phòng kinh doanh NewTel-CA (1900.2665 nhánh 3) để lấy phiếu yêu cầu dịch vụ và hướng dẫn hoàn thành các giấy tờ như sau:

 • Phiếu yêu cầu dịch vụ chứng thư số NewTel-CA (MB01)
  • Bắt buộc theo đúng theo mẫu của NCC
  • Được ký tên bởi người đại diện pháp luật và đóng dấu đỏ của đơn vị (đối với khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp) và ký tên bởi người đăng ký (đối với khách hàng là cá nhân/cá nhân thuộc tổ chức).
  • Quý khách hàng có thể ký điện tử trên mẫu MB01 trong trường hợp chữ ký số của khách còn hiệu lực
 • Đối với tổ chức/doanh nghiệp (Áp dụng với hình thức cấp mới):
  • Bản sao giấy ĐKKD/QĐTL/GPĐT
  • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật
 • Đối với khách hàng là cá nhân (Áp dụng với hình thức cấp mới) :
  • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của khách hàng
 • Đối với khách hàng là cá nhân thuộc tổ chức/doanh nghiệp (Áp dụng với hình thức cấp mới):
  • Bản sao giấy ĐKKD/QĐTL/GPĐT
  • Bảo sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đăng ký dịch vụ
  • Bản sao Giấy bổ nhiệm chức danh.

Bước 2: Khách hàng gửi hồ sơ đã hoàn thiện tại Bước 1 cho Nhà cung cấp theo một trong các phương thức sau:

 • Gửi trực tiếp tại các điểm giao dịch hoặc cho các Đại lý bán hàng của Nhà cung cấp
 • Chuyển phát qua bưu điện (có thể gửi file scan hồ sơ qua email của Nhà cung cấp để xử lý thủ tục xác minh trước, tiết kiệm thời gian ra quyết định cấp chứng thư số).

Sau đó khách hàng làm thủ tục thanh toán phí dịch vụ theo hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Nhà cung cấp/ Đại lý bán hàng.

Bước 3: Nhà cung cấp kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và phản hồi quyết định cấp chứng thư số cho khách hàng trong vòng 01 giờ làm việc hành chính.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Nhà cung cấp sẽ thông báo để khách hàng bổ sung, hoàn thiện.

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ, Nhà cung cấp sẽ phê duyệt và cấp mã bảo mật để sinh chứng thư số, mã bảo mật sẽ được gửi về qua email của khách hàng. Khách hàng (dưới sự hỗ trợ của đại lý, nhân viên NCC) sử dụng mã bảo mật này để sinh chứng thư số trên phần mềm Token Manager.

Sản phẩm bàn giao bao gồm:

 • Thiết bị Token đã sinh chứng thư số, không hư hỏng về mặt phần cứng.
 • Mẫu xác nhận thông tin chứng thư số NewTel-CA (MB02) (Quý khách hàng hoàn thiện gửi về Đại lý hoặc nhà cung cấp theo đường bưu điện. Hoặc qua email nếu được ký bằng chữ ký số còn hiệu lực.)
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chữ ký số.
 • Hợp đồng bán hàng và hóa đơn.
 • Giấy chứng nhận sử dụng dịch vụ được in từ phần mềm Token Manager.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 19002665 nhánh 3.

Xem chi tiết tại đây

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp khi có bất kỳ phát sinh thay đổi về: Tên công ty, mã số thuế,… thì chứng thư số cũng cần được điều chỉnh lại để đảm bảo tính hợp pháp và chính xác trong giao dịch điện tử. Quy trình thay đổi thông in chứng thư số NewTel-CA như sau:

Bước 1: Liên hệ với các Đại lý bán hàng hoặc phòng nghiệp vụ NewTel-CA (1900.2665 nhánh 2) để lấy phiếu yêu cầu dịch vụ và hướng dẫn hoàn thành các giấy tờ như sau:

 • Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin chứng thư số (MB03)
 • Đối với tổ chức/doanh nghiệp:
  • Bản sao giấy ĐKKD/QĐTL/GPĐT mới
  • Bảo sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật (Nếu thay đổi người đại diện pháp luật)
 • Đối với khách hàng là cá nhân:
  • Bảo sao CMND/CCCD/Hộ chiếu mới của người đăng ký dịch vụ
 • Đối với khách hàng cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp:
  • Bản sao giấy ĐKKD/QĐTL/GPĐT mới
  • Bảo sao CMND/CCCD/Hộ chiếu mới của người đăng ký dịch vụ
  • Bảo sao giấy bổ nhiệm mới (nếu thay đổi chức danh)

Bước 2: Khách hàng gửi hồ sơ đã hoàn thiện tại Bước 1 cho Nhà cung cấp theo một trong các phương thức sau:

Gửi trực tiếp tại các điểm giao dịch hoặc cho các Đại lý bán hàng của Nhà cung cấp

Chuyển phát qua bưu điện (có thể gửi file scan hồ sơ qua email của Nhà cung cấp để xử lý thủ tục xác minh trước, tiết kiệm thời gian ra quyết định thay đổi thông tin chứng thư số).

Bước 3: Nhà cung cấp kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và phản hồi quyết định thay đổi thông tin chứng thư số cho khách hàng trong vòng 01 giờ làm việc hành chính.

Điều kiện thay đổi thông tin chứng thư số:

 • Chứng thư số phải còn hạn
 • Chứng thư số cũ không bị thu hồi, tạm ngừng…

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Nhà cung cấp sẽ thông báo để khách hàng bổ sung, hoàn thiện.

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ, Nhà cung cấp sẽ phê duyệt để thay đổi thông tin chứng thư số, Đại lý hoặc nhân viên NCC hỗ trợ khách hàng thay đổi thông tin trên Token Manager

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 19002665 nhánh 2.

Việc thu hồi chứng thư số xảy ra khi NCC xét thấy chứng thư số của khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động hoặc có yêu cầu thu hồi chứng thư số từ cơ quan chức năng (bộ TTTT, cơ quan công an, cơ quan tố tụng…) hoặc yêu cầu thu hồi trực tiếp của khách hàng.

Hồ sơ yêu cầu thu hồi chứng thư số (đối với trường hợp khách hàng yêu cầu) bao gồm:

Phiếu yêu cầu dịch vụ chứng thư số NewTel-CA (MB01)

+ Bắt buộc theo đúng form của NCC.

+ Được ký tên bởi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và đóng dấu đỏ của đơn vị (đối với khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp) và ký tên bởi người đăng ký (đối với khách hàng là cá nhân).

+ KH có thể ký điện tử trên mẫu BM01 trong trường hợp chữ ký số còn hiệu lực.

 •  (Trường hợp người ký mẫu MB01 không phải người đại diện pháp luật thì bắt buộc phải có giấy ủy quyền của người đại diện pháp luật cho người được ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).

Bước 1: Khách hàng hoàn thiện Phiếu yêu cầu dịch vụ chứng thư số NewTel-CA (MB01) gửi về Nhà cung cấp, hoặc liên hệ nhân viên bán hàng để nhân viên bán hàng nhập yêu cầu, gửi hồ sơ thu hồi chứng thư số.

Bước 2: Nhà cung cấp xét duyệt hồ sơ và tiến hành thu hồi chứng thư số.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 19002665 nhánh 2.

Trong quá trình sử dụng khách hàng quên mã pin, hoặc nhập sai mã pin nhiều lần dẫn đến bị khóa token. Khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Cắm Token vào máy tính mở Token Manager chọn Cấu hình -> Yêu cầu mở khóa

reset mã pin

Nhập các thông tin hiển thị trên màn hình và ấn Chấp nhận

reset mã pin

Sau khi gửi yêu cầu xong vui lòng liên hệ tổng đài 1900.2665 nhánh 1 để xác nhận thông tin

Khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số NewTel-CA được hỗ trợ bảo hành theo các nội dung sau:

 • Chứng thư số: bảo hành trên thời hạn của chứng thư số theo quy định của Nhà cung cấp. Tổng đài tiếp nhận thông tin hỗ trợ dịch vụ Nhà cung cấp dịch vụ Chứng thực Chữ ký số NewTel-CA 1900.2665
 • Thiết bị USB Token: 12 tháng. Không bảo hành khi bị vỡ, hỏng, cháy nổ, biến dạng, hư hại không còn giữ nguyên trạng ban đầu hoặc hư hỏng do các loại hóa chất, chất lỏng.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ khi gặp sự cố, Quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng của NewTel-CA qua Tổng đài 1900.2665 nhánh 1 để được tư vấn và hỗ trợ.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu phát sinh trường hợp làm mất hoặc làm hỏng (vỡ, nứt, bẹp, cháy nổ,…) thiết bị usb token, quý khách hàng vui lòng liên hệ với NewTel-CA  để được hỗ trợ cấp lại thiết bị. Quy trình cụ thể như sau:

Bước 1: Khách hàng hoàn thiện Phiếu yêu cầu dịch vụ chứng thư số NewTel-CA (MB01) gửi về Nhà cung cấp.

Bước 2: Nhà cung cấp xét duyệt hồ sơ và cấp lại thiết bị token mới (chứng thư số đảm bảo đúng thời gian sử dụng dịch vụ theo hợp đồng).

Bước 3: Khách hàng làm thủ tục thanh toán phí và nhận bàn giao token kèm hóa đơn mua hàng. Phí cấp lại token là 550.000 đồng  (đã bao gồm VAT) đối với trường hợp hết bảo hành.

Đối với trường hợp khách hàng làm mất sim vui lòng liên hệ tổng đài 1900.2665 nhánh 2 để được tư vấn, hỗ trợ

Cấu hình đề nghị: Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất

Bước 1: Cắm chữ ký số vào máy tính, sẽ có biểu tượng ổ đĩa NewTel-CA như hình

cài đặt chữ ký số NewTel-CA

Bước 2: Kích đúp chuột phải vào biểu tượng ổ NewTel-CA, hoặc kích chuột phải chọn “Install or run program from your media

cài đặt chữ ký số newtel-ca

Bước 3: Tiếp theo bấm Install để thực hiện quá trình cài đặt

cài đặt chữ ký số newtel-ca

Bước 4: Lựa chọn ngôn ngữ và bấm Cài đặt

cài đặt chữ ký số newtel-ca

Bước 5: Sau đó bấm Cài để tiếp tục quá trình cài đặt

cài dặt chữ ký số newtel-ca

Bước 6: Sau khi cài đặt xong thì chọn Kết thúc để kết thúc.

cài đặt chữ ký số newtel-ca

Màn hình hiển thị sau khi cài đặt xong chữ ký số NewTel-CA

cài đặt chữ ký số NewTel-CA

Video hướng dẫn:

Bước 1: Cắm Token vào máy tính mở NewTel-CA Token Manager chọn Chứng thư số tiến hành nhập mã PIN chọn Đăng nhập

kiểm tra thời hạn chữ ký số

Bước 2: Khi cửa sổ hiển thị tên của cá nhân/đơn vị thì bấm vào ô dấu +  trước “Tên đơn vị” rồi bấm Chứng thư số rồi bấm chọn nút  Xem  như hình dưới đây:

kiểm tra thời hạn chữ ký sô

Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ có thông tin thời hạn chứng thư số ở mục Valid from

Cắm usb Token vào máy tính bật NewTel-CA Token Manager

Chọn Cấu hình -> Thay đổi mã PIN

Bước 1: Nhập mã PIN cũ

Bước 2: Nhập mã PIN mới

Bước 3: Nhập xác nhận mã PIN mới

Bước 4: Bấm nút “Chấp nhận”, chương trình sẽ đổi mã PIN của Token.