Tin tức

cảnh báo mạo danh NewTel-CA

Cảnh báo mạo danh nhà cung cấp, đại lý NewTel-CA

Hiện nay có rất nhiều email tự xưng là Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA, Trung tâm dịch vụ khách hàng NewTel-CA, Trung tâm kinh doanh NewTel-CA

chữ ký số

Mở rộng phạm vi ứng dụng chữ ký số phục vụ giao dịch điện tử

Chữ ký số nói riêng và chữ ký điện tử nói chung cần được mở rộng về phạm vi ứng dụng và quy mô xác thực quốc tế, bởi hiện chữ ký số công cộng tại Việt Nam

chữ ký điện tử

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: ‘Dùng chữ ký số, quyết không ký tay’

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công khai

chữ ký sô di động

Chữ ký số trên di động được triển khai mở rộng năm 2019

Hiện thuê bao chữ ký số cá nhân chỉ chiếm 1% tổng chữ ký số được cấp phát và chỉ tập trung ở một số ứng dụng nội bộ.