Hướng dẫn phê duyệt giấy nộp tiền trên hệ thống Etax

Cấu hình đề nghị: Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất, trình duyệt Google Chrome phiên bản mới nhất.

Bước 1: Chọn menu Nộp thuế → Phê duyệt giấy nộp tiền. Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách giấy nộp tiền đã trình ký.

phê duyệt GNT

Bước 2: Tích chọn giấy nộp tiền cần phê duyệt, ấn Hiển thị. Hệ thống hiển thị chi tiết giấy nộp tiền

phê duyệt GNT

Bước 3: Nhấn nút Ký và nộp. Nhập chính xác Số PIN rồi ấn chọn Chấp nhận. Với người dùng sử dụng SIM PKI yêu cầu nhập mã pin sẽ được gửi về điện thoại.

phê duyệt GNT

đăng ký thuế bằng sim pki đăng ký thuế bằng SIM PKI

Hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới cơ quan thuế.

phê duyệt GNT