Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên hệ thống thuế điện tử eTax

Cấu hình đề nghị: Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất, trình duyệt Google Chrome phiên bản mới nhất.

Bước 1: Bạn truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Chrome 

Bước 2: Chọn mục “Doanh nghiệp”.

Sau đó chọn tiếp “Đăng nhập

cập nhật chữ ký số

Bước 3: Đăng nhập với tài khoản có chức năng quản lý (tên đăng nhập có dạng: MST-ql, mật khẩu nộp thuế cũ)

Bước 4: Để cập nhật, thay đổi thông số serial chữ ký số sau khi gia hạn, bạn đăng nhập vào hệ thống sau đó chọn menu “Quản lý tài khoản

⇒ sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ”⇒ Thay đổi cks ⇒ Bấm Tiếp tục (Với hình thức sử dụng USB Token)

Với hình thức sử dụng SIM CA chọn “Thay đổi SIM CA

Nhập thông tin SIM bao gồm số điện thoại và nhà cung cấp đã được cấp

thay đổi sim CA trên thuế điện tử

Bước 5: Thông tin Chữ ký số được cập nhật, bạn bấm “Tiếp tục” để xác nhận yêu cầu thay đổi thông tin chữ ký số lên hệ thống thuedientu.

Lúc này hệ thống hiển thị Bản đăng ký đã thay đổi thông số chứng thư mới, bạn kiểm tra lại 1 lần nữa.

thay đổi sim ca trên thuế điện tử

Bước 6: Sau khi kiểm tra thông tin chữ ký số đã đúng, bạn chọn  và Gửi

cập nhật chữ ký số

Hệ thống chuyển sang màn hình ký số SIM CA

thay đổi sim ca trên thuế điện tử

NNT kiểm tra trên thiết bị di động gắn SIM PKI

đăng ký thuế bằng sim pki đăng ký thuế bằng SIM PKI

 

NNT chọn “Hủy” để hủy dịch vụ

NNT chọn “Ok” để tiếp tục thực hiện dịch vụ, Sau đó nhấn Mã Pin SIMCA để hoàn thành

Hệ thống thuedientu thông báo: “Thay đổi tài khoản thành công