Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trên hệ thống thuế điện tử eTax

Cấu hình đề nghị: Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất, trình duyệt Google Chrome phiên bản mới nhất.

Bước 1: Bạn truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Chrome 

Bước 2: Chọn mục “Doanh nghiệp”.

Sau đó chọn tiếp “Đăng nhập

cập nhật chữ ký số

Bước 3: Đăng nhập với tài khoản có chức năng quản lý (tên đăng nhập có dạng: MST-ql, mật khẩu nộp thuế cũ)

Bước 4: Để cập nhật, thay đổi thông số serial chữ ký số sau khi gia hạn, bạn đăng nhập vào hệ thống sau đó chọn menu “Quản lý tài khoản

⇒ sau đó chọn tiếp “Thay đổi thông tin dịch vụ”⇒ Thay đổi cks ⇒ Bấm Tiếp tục

Bước 5: Thông tin Chữ ký số được cập nhật, bạn bấm “Tiếp tục” để xác nhận yêu cầu thay đổi thông tin chữ ký số lên hệ thống thuedientu.

Lúc này hệ thống hiển thị Bản đăng ký đã thay đổi thông số chứng thư mới, bạn kiểm tra lại 1 lần nữa.

cập nhật chữ ký số

Bước 6: Sau khi kiểm tra thông tin chữ ký số đã đúng, bạn chọn  và Gửi

cập nhật chữ ký số

Nhập mã số PIN của chứng thư số.

cập nhật chữ ký số

Nhấn OK để hoàn tất quá trình cập nhật Chữ Ký số.

Hệ thống thuedientu thông báo: “Thay đổi tài khoản thành công

cập nhật chữ ký số