Chữ ký số từ (Remote Signing) xa là gì?

Sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi sự thay đổi để phù hợp với sự tiến bộ của công nghệ. Đặc biệt, xu hướng chuyển đổi số trở nên cấp bách hơn khi đại dịch Covid-19 lan rộng, gây tổn hại lớn đến nền kinh tế toàn cầu, tác động một cách trực tiếp vào hoạt động xã hội. Trong một thế giới ngày càng siêu kết nối, nhu cầu giao dịch, truyền tải thông tin trên môi trường điện tử gia tăng, chữ ký số từ xa (Remote Signing) càng là công cụ cơ bản nhất của một doanh nghiệp chuyển đổi số và cá nhân trong nền kinh tế số, xã hội số.

Remote Signing là thế hệ chữ ký số mới, đáp ứng mức độ thuận tiện, tuân thủ và đảm bảo cao nhất trên thiết bị di động cho xác thực người ký. Với Remote Signing, người sử dụng không cần USB Token như ký số truyền thống, mà có thể sử dụng smartphone, máy tính bảng để thực hiện ký số

chữ ký số từ xa

Đối tượng sử dụng chữ ký số từ xa bao gồm: tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trong tổ chức và cá nhân có nhu cầu ký giấy tờ, hợp đồng.

Giải pháp ký số từ xa mang lại những lợi ích cụ thể cụ thể cho người sử dụng như sau:

  •  Giảm thời gian lưu trữ hồ sơ, đi lại, chờ đợi, tiết kiệm chi phí hành chính.
  •  Ký kết các văn bản: Hợp đồng, chứng từ kế toán, báo cáo quản trị,…. mọi lúc, mọi nơi
  •  Phục vụ khai thuế điện tử, thực hiện các giao dịch điện tử Hải quan, Ngân hàng, Chứng khoán, bảo hiểm xã hội,….theo quy định của Pháp luật
  •  Tính không thể phủ nhận: Khi đã ký chữ ký số thì không thể xóa bỏ cũng không thể thay thế.
  •  Tiết kiệm thời gian chuyển tài liệu, hồ sơ đã ký hoặc chờ ký cho đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý,…