Hướng dẫn cài đặt tool eSigner 1.0.9 mới nhất

Sau khi tải và cài đặt bộ cài eSigner 1.0.9_setup.exe:

Cài đặt tool ký eSigner.

Bước 1: Click vào bộ cài  eSigner 1.0.9_setup.exe:

Cài đặt esigner 1.0.9

Bước 2: Chọn Next.

cài đặt esigner 1.0.9

 

 

 

Bước 3: Chọn Next.

cài đặt esigner 1.0.9

 

Bước 4: Chọn Finish để hoàn thành cài đặt.

cài đặt esigner 1.0.9

Tool ký đã được cài đặt xong và thông báo đang hoạt động:

cài đặt esigner 1.0.9

Sử dụng tool ký eSigner.

 • Khi cài đặt xong tool ký có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng bình thường và không phụ thuộc trình duyệt.
 • Các chức năng cơ bản trên tool:
  • About: Thông tin tool
  • About: Thông tin tool
  • Support IE: Hỗ trợ riêng trình duyệt IE
  • Support IE: Hỗ trợ riêng trinhg duyệt IE
  • Support IE: Hỗ trợ riêng trinhg duyệt IE

Lưu ý: Từ IE 11 trở xuống NNT phải dùng chế độ Support IE.

Download bộ cài eSigner 1.0.9 tại đây