Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công Quốc gia

Cấu hình đề nghị: Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất, trình duyệt Google Chrome phiên bản mới nhất.

Bước 1: Truy cập đường link Cổng dịch vụ công Quốc gia https://dichvucong.gov.vn/

Chọn mục Đăng ký

đăng ký tài khoản dvc quốc gia

Bước 2: Chọn  phương thức đăng ký Doanh nghiệp , xác minh mức độ cao USB ký số và bấm Đăng ký

đăng ký tài khoản trên trang dvc quốc gia
đăng ký tài khoản trang dvc quốc gia

Nhập mã pin

Bước 4: Điền thông tin và Đăng ký

đăng ký tài khoản dvc quốc gia