Hướng dẫn kết nối chữ ký số vào tài khoản trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Cấu hình đề nghị: Hệ điều hành Windowns 10 phiên bản mới nhất

Bước 1: Kiểm tra cấu hình java đã add link: https://dangkiquamang.dkkd.gov.vn hay chưa. Nếu chưa cấu hình, bạn cần thực hiện cấu hình lại java. (Xem thêm hướng dẫn cài đặt java tại đây)

Bước 2: Đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Tại mục Quản lý thông tin cá nhân chọn Thay đổi thông tin.

Bước 4: Chọn Tải để tải lên chữ ký số công cộng.

Bước 5: Khi bảng điều khiển java hiện lên, bạn tích chọn “I accept…” và nhấn Run

Nhập mã pin token để tiến hành ký số.

Bước 6: Khi bảng điều khiển java hiện lên lần nữa, bạn tích chọn “I accept…” và nhấn Run.

Bước 7: Chọn chứng thư số thành công, nhấn Đóng.

Bước 8: Nhấn Thêm vào tài khoản để kết nối chứng thư vào tài khoản.

Bước 9: Màn hình sẽ hiển thị như hình dưới. Chọn Lưu để kết thúc quá trình thêm chữ ký số vào tài khoản.