Hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số NewTel-CA

Bước 1: Cắm Token vào máy tính mở NewTel-CA Token Manager chọn Chứng thư số tiến hành nhập mã PIN chọn Đăng nhập

kiểm tra thời hạn chữ ký số

Bước 2: Khi cửa sổ hiển thị tên của cá nhân/đơn vị thì bấm vào ô dấu +  trước “Tên đơn vị” rồi bấm Chứng thư số rồi bấm chọn nút  Xem  như hình dưới đây:

kiểm tra thời hạn chữ ký sô

Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ có thông tin thời hạn chứng thư số ở mục Valid from