Nâng cấp ứng dụng eTax 1.8.3, iCaNhan 2.0.2 đáp ứng Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg

Để hỗ trợ người nộp thuế nộp Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 đáp ứng Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 theo nghị định số 84/NQ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và triển khai ứng dụng eTax 1.8.3, iCaNhan 2.0.2 các nội dung như sau:

  • Hỗ trợ NNT tải “Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020” định dạng (doc, docx, xls, xlsx, pdf) trên ứng dụng eTax, iCanhan
  • Hỗ trợ NNT nhận thông báo Tiếp nhận đối với Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với CQT.
  • Hỗ trợ tra cứu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020.
  • Hỗ trợ tra cứu thông báo Tiếp nhận Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020.