Nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxViewer 2.1.1

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxViewer 2.1.1 cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (eTax):

–   Nâng cấp phân hệ nộp thuế: Bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điên tử phân hệ cá nhân (iCaNhan)

–   Nâng cấp bổ sung phân hệ nộp thuế để bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

  1. Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile)

–   Nâng cấp phân hệ nộp thuế: Bổ sung chức năng lập và tra cứu Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa mẫu số 01/DNXLNT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

  1. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewe Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer)

–   Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) phiên bản 3.0.2.

Tải ứng dụng iTaxViewer: Tại đây.

Từ ngày 24/12/2022, Người nộp thuế sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.5.2, iCaNhan 3.5.0, eTax Mobile 3.0.2, iTaxvviewer 2.1.1 thay cho các phiên bản trước đây.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

                                          Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.