Nâng cấp ứng dụng eTax phiên bản 2.0.3

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng eTax 2.0.3, cụ thể như sau:

– Sửa lỗi tờ khai 01/LPMB đối với tường hợp NNT thuộc Cục thuế DNL quản lý và bổ sung yêu cầu cảnh báo Tỉnh, huyện phải thuộc CQT nộp tờ khai LPMB.

– Sửa lỗi tờ khai 02/GTGT:

+     Đối với trường hợp NNT thuộc Cục thuế DNL quản lý.

+     Đối với hiển thị “số lần” tại màn hình ký nộp thành công hoặc màn hình tra cứu.

+     Chỉ tiêu [30] nhập >=0 nếu nhập kiểm tra ràng buộc chỉ tiêu [30] >=300.000.000 sai khác cảnh báo đỏ.

– Sửa lỗi tờ khai 03/NCCNN, 05/TNDN, 01/NTNN: chức năng lấy dữ liệu đối với (mã nộp thay).

– Bổ sung điều kiện check upload từ HTKK đối với tờ khai theo Thông tư số 80/2021 thì phải từ phiên bản 4.7.0 trở lên.

– Nâng cấp ứng dụng eTax gửi Biên bản vi phạm hành chính về thuế theo mẫu 01A/BB điện tử cho Người nộp thuế khai thay, Đại lý thuế đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật số 38/2019/QH14.

          Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

                                          Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.