Người lao động có thể dùng chữ ký số hưởng BHXH một lần

Để người lao động có thể hưởng BHXH một lần thuận tiện nhất, BHXH Việt Nam vừa ban hành quyết định số 3612/QĐ-BHXH về quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần, áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động.

bảo hiểm xã hội 1 lần

Quy trình này quy định trình tự thực hiện thủ tục giải quyết hưởng BHXH một lần đối với người lao động (không bao gồm đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý), áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động và thực hiện trên cổng dịch vụ công.

Theo đó, hiện nay, để hưởng BHXH một lần, trước hết người lao động cần kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo mẫu được cung cấp trên cổng dịch vụ công, thực hiện ký số, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

Cần lưu ý, người lao động không phải khai, nộp lại dữ liệu, hồ sơ, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH đang quản lý hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin “Một cửa điện tử”.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người lao động, các cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định hiện hành.

Nguồn: Báo Đời sống & Pháp luật