Yêu cầu hệ thống sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số NewTel-CA

Để đảm bảo tính bảo mật cao nhất  cho khách hàng, đối tác sử dụng dịch vụ dịch vụ chứng thực chữ ký số NewTel-CA, NewTel-CA đề nghị yêu cầu hệ thống cho khách hàng đối tác sử dụng như sau:

  • Hệ điều hành Windows: Sử dụng phiên bản Win 10 mới nhất
  • Hệ điều hành Mac OS: Sử dụng phiên bản MacOS 10.14 trở lên
  • Thiết bị Android: Sử dụng phiên bản mới nhất được nhà cung cấp hỗ trợ
  • Thiết bị IOS: Sử dụng thiết bị Iphone 6S/6S Plus trở lên, cập nhật lên phiên bản IOS mới nhất
  • Các thiết bị khác: Sử dụng phiên bản mới nhất được nhà cung cấp hỗ trợ.